domek w Szczyrku Sno-House

Zapraszamy do kontaktu

Sno House – Domek

ul. Sportowa 5
43-370 Szczyrk


Sno Apartaments – Apartamenty

ul. Sportowa 7
43-370 Szczyrk

Formularz kontaktowy

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z dokonaniem rezerwacji. Rezerwacja następuje po potwierdzeniu dostępności wybranego pokoju i zaakceptowaniu przez Państwa zaproponowanych cen.


  Klauzula informacyjna dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie za pomocą "formularza kontaktowego"
  1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest Popiołek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczyrku, adres korespondencyjny: ul. Sportowa 7, 43-370 Szczyrk, adres email: recepcja@sno-house.pl, telefon: + 48 722 011 404.
  2. [Cel] Administrator na podstawie wyrażonej zgody przetwarza Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji w tym przedmiocie.
  3. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celu oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
  4. [Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
  5. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci także prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia z Tobą korespondencji mailowej w tym przedmiocie.
  8. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.